Vi söker senior miljökonsult

Svensk Ekologikonsult söker nya engagerade medarbetare som är redo att ta sig an de miljöproblem som vår samhällsutveckling medför.

Svensk Ekologikonsult är ett specialiserat miljökonsultföretag med inriktning på miljöanpassning av verksamheter samt utredning och minimering av miljöpåverkan. I vår roll som miljöstöd åt aktörer inom bygg och industri bistår vi kunderna genom från planering och ansökan till provtagning av miljöpåverkan och anpassning av driften. Vi genomför även miljöutredningar och provtagning av mark och vatten. Svensk Ekologikonsult har sitt kontor i Spånga och är huvudsakligen verksamma inom Stockholm och Uppsala län.

Den höga exploateringstakten i regionen tillsammans med ökade krav på miljöhänsyn från samhället medför att efterfrågan på våra tjänster stiger. Med anledning av detta söker vi en långsiktig medarbetare som kan förstärka vårat team.

Den aktuella tjänsten

Då vi är ett litet företag som arbetar med många olika frågeställningar behöver vi en medarbetare som kan bistå oss inom ramen för flera olika funktioner. Du kommer primärt vara stationerad på vårat kontor i Spånga, men tjänsten medför även en del kundbesök, möten mm.

Tjänsten innefattar bland annat:

  • Upprättande av myndighetsdokument i form av anmälningar, ansökningar rapporter mm.
  • Upprättande av MKB-dokument
  • Kommunikation med myndigheter
  • Granskning av utredningar och officiella dokument

Dessa utgör dock bara exempel på återkommande arbetsuppgifter, så du kan förvänta dig varierande utmaningar beroende på vilka projekt som pågår för tillfället.

Efterfrågad kompetens

Det är viktigt att du har en relevant högskoleutbildning och kan kommunicera i tal och skrift på svenska. Din utbildningsbakgrund skulle kunna vara geologi, kemi, biologi, miljövetenskap eller någon annan naturvetenskaplig universitetsutbildning. Även annan utbildning skulle kunna vara av intresse, såsom teknik, juridik, samhällsplanering. Det viktiga att kunskapen går att applicera inom ramen för miljöarbete.

Då våra kunder är geografiskt spridda i regionen är B-körkort en fördel.

Vi söker dig som har minst 5 års yrkeserfarenhet inom relevant miljöarbete. Då upprättande av ansökningshandlingar och formella dokument är en viktig del av tjänsten ser vi gärna att du arbetet med detta i någon form. Det spelar däremot ingen roll om du arbetat med dess frågor som myndighetsperson eller upprättat dokumenten på uppdrag av verksamhetsutövare.

Du skall kunna driva projekt och känna dig bekväm med att delta på möten och förhandlingar, varför det är viktigt att du är flytande i svenska och har god förståelse för engelska.

Relevant expertkompetens är givetvis meriterande. Då företaget arbetar brett med miljöfrågor kommer din roll att anpassas efter dina styrkor så att samtliga medarbetares kompetenser utnyttjas till fullo.

Om tjänsten

  • Tjänstens namn: Senior miljökonsult
  • ID: SMK20-26
  • Heltidstjänst
  • Tjänsteställe: Svensk Ekologikonsults kontor i Spånga
  • Anställning påbörjas efter överenskommelse