Vi söker mångsidig miljökonsult

Svensk Ekologikonsult söker nya engagerade medarbetare som är redo att ta sig an de miljöproblem som vår samhällsutveckling medför.

Svensk Ekologikonsult är ett specialiserat miljökonsultföretag med inriktning på miljöanpassning av verksamheter samt utredning och minimering av miljöpåverkan. I vår roll som miljöstöd åt aktörer inom bygg och industri bistår vi kunderna genom allt från planering och ansökan till provtagning av miljöpåverkan och anpassning av driften. Vi genomför även miljöutredningar och provtagning av mark och vatten. Svensk Ekologikonsult har sitt kontor i Spånga och är huvudsakligen verksamma inom Stockholm och Uppsala län.

Den höga exploateringstakten i regionen tillsammans med ökade krav på miljöhänsyn från samhället medför att efterfrågan på våra tjänster stiger. Med anledning av detta söker vi en långsiktig medarbetare som kan förstärka vårat team.

Om den aktuella tjänsten

Då vi är ett litet företag som arbetar med många olika frågeställningar behöver vi en medarbetare som kan bistå oss inom ramen för flera olika funktioner. Du kommer primärt vara stationerad på vårat kontor i Spånga, men tjänsten medför även en del fältarbete samt kundbesök.

Tjänsten innefattar bland annat:

  • Provtagning av mark och vatten
  • Upprättande av myndighetsdokument i form av anmälningar, ansökningar rapporter mm.
  • Utvärdering och riskbedömning av mark och avfall
  • Kunskapssammanställning, databehandling och rapportering

Dessa utgör dock bara exempel på återkommande arbetsuppgifter, så du kan förvänta dig varierande utmaningar beroende på vilka projekt som pågår för tillfället.

Efterfrågad kompetens

Det är viktigt att du har en relevant högskoleutbildning och kan kommunicera i tal och skrift på svenska. Din utbildningsbakgrund skulle kunna vara geologi, kemi, biologi, miljövetenskap eller någon annan naturvetenskaplig universitetsutbildning. Även annan utbildning skulle kunna vara av intresse, såsom teknik, juridik, samhällsplanering. Det viktiga att kunskapen går att applicera inom ramen för miljöarbete.

Då våra kunder är geografiskt spridda i regionen är det viktigt att du har B-körkort.

Vi söker primärt dig som har några års arbetslivserfarenhet, men vi ser att flera olika typer av erfarenhet kan vara till nytta. Du kanske har jobbat på någon myndighet och har erfarenhet av deras arbetssätt och kan kommunicera med dem som hanterar formalia kring byggprojekt eller miljöfarliga verksamheter. Eller så har du jobbat med miljöfrågor inom privata företag och kan tillföra kunskap från nya perspektiv.

Om tjänsten

Heltidstjänst som kommer inledas med en provanställning.

Tjänsteställe: Svensk Ekologikonsults kontor i Spånga

Anställning påbörjas efter överenskommelse, så fort som möjligt.