Utredning, undervattenskartering, ekosystemtjänster, MKB, MIFO, markprovtagning

 1. Utredning av miljöpåverkan på sjön Långträsket. Värmdö kommun.
 2. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Stora Räfsevik. Värmdö kommun.
 3. Värdering av ekosystemtjänster vid Hemmesta Sjöäng. Värmdö kommun.
 4. Naturvärdesbedömning inför detaljplanering. Värmdö kommun.
 5. Naturvärdesbedömning inför utökad bergtäkt. Privat företag.
 6. Naturvärdesbedömning inför kommande deponi. Privat företag.
 7. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun.
 8. Utvärdering av olika enskilda avloppssystems inverkan på grundvattenbudget. Värmdö kommun.
 9. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av metallåtervinningsyta, Privat företag.
 10. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av deponi, Privat företag.
 11. Markprovtagning inför utbyggnad av roslagsbanan, Privat företag.
 12. Provtagning och riskutvärdering av förorenade massor inför deponering. Privat företag.
 13. Insamling av Mytilus för Genetiska Studier. Södertörns Högskola 2014
 14. Deltagande i projekt PLANTFISH. Stockholms Universitet.
 15. MIFO II – undersökning vid Ullnatippen i Täby kommun. Privat företag.