Tillståndsprövning och Miljöstöd

You can trust our in-depth technology reviews to help you buy the best product for your needs.

Tillståndsprövning och Miljöstöd

Vi bistår dig med genom hela processen kring de tillstånd och anmälan som krävs efter Miljöbalken paragrafer kring Miljöfarlig verksamhet och Vattenverksamhet. Vi arbetar med MKB, sköter alla myndighetskontakter och arbetar fram kontrollprogram och åtgärder efter i nära kontakt med Tillsynsmyndigheten.

Mer