Visa artiklar efter etikett: Naturvård

Miljöövervakning

Vissa dagar lämpar sig bättre för provtagning än andra.. trots 10 minus och is. Skönt att vara i fält!

Mer

Naturvård

Vi bistår dig med ekosystemtjänstvärdering och -analyser för att kunna maximera ekosystemtjänsterna eller ta fram kompensationsåtgärder. Vi utför även naturvärdesinventeringar (NVI) enligt SS 199000 av växter och djur i både akvatiska och terrestra miljöer samt ekosysteminventeringar samt biotopkarteringar.

Mer