Visa artiklar efter etikett: MKB

Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Värmdö kommun detaljplanerar ett mindre hamnområde.

I samband med detta har vi tidigare genomfört naturvärdesbedömning  genom dykinventering av den utanförliggande viken.

Nu har processen gått vidare och vi hjälper kommunen med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planförslaget, samt ansökan om vattenverksamhet.

Mer
Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

I samband med ansökan om förnyat täkttillstånd behöver en bergtäkt i Östergötland genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En MKB innefattar en rad olika aspekter, varav en av hörnpelarna är påverkan på naturmiljön. Med anledning av detta genomförs en naturvärdesinventering samt en naturvärdesbedömning av den planerade brytetappen.

Mer
MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

I Nynäshamns kommun hjälper vi ett privat företag med ansökan om fortsatt drift av täktverksamhet.

Vi bistår företaget med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inklusive samordning av underliggande miljöundersökningar.

Mer

Provtagning, utvärdering, MKB, inventering, naturvärdesbedömning

  1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun.
  2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet.
  3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder.
Mer

Tillståndsprövning och Miljöstöd

Vi bistår dig med genom hela processen kring de tillstånd och anmälan som krävs efter Miljöbalken paragrafer kring Miljöfarlig verksamhet och Vattenverksamhet. Vi arbetar med MKB, sköter alla myndighetskontakter och arbetar fram kontrollprogram och åtgärder efter i nära kontakt med Tillsynsmyndigheten.

Mer