Visa artiklar efter etikett: Markprovtagning

Utredning, markprovtagning, inventering, VA-rådgivningstjänst

  1. Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun.
  2. Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag.
  3. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun.
  4. Inventering av vattensalamander. Värmdö kommun.
  5. VA-rådgivningstjänst för Värmdö kommun.
Mer

Miljöprovtagning och Övervakning

Vi bistår med allt från analyser och provtagning på jordmassor, sediment, vatten och berg till full dokumentation av föroreningssituationen. Vi gör det enkelt för dig.

Mer

Förorenade områden

Vi bistår dig med allt från markkemisk provtagning, provtagningsplan, rapport, saneringsanmälan och sanering samt platsspecifik riskbedömning och samråd vid behov.

Mer