Visa artiklar efter etikett: inventering

Utredning, markprovtagning, inventering, VA-rådgivningstjänst

 1. Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun.
 2. Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag.
 3. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun.
 4. Inventering av vattensalamander. Värmdö kommun.
 5. VA-rådgivningstjänst för Värmdö kommun.
Mer

Provtagning, utvärdering, MKB, inventering, naturvärdesbedömning

 1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun.
 2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet.
 3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder.
Mer

Inventering, behovsanalys, åtgärdsplan

 1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
 2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
 3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation, Bornsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.
Mer