Visa artiklar efter etikett: Förorenade områden

Miljöövervakning

Vissa dagar lämpar sig bättre för provtagning än andra.. trots 10 minus och is. Skönt att vara i fält!

Mer

Miljöprovtagning och Övervakning

Vi bistår med allt från analyser och provtagning på jordmassor, sediment, vatten och berg till full dokumentation av föroreningssituationen. Vi gör det enkelt för dig.

Mer

Förorenade områden

Vi bistår dig med allt från markkemisk provtagning, provtagningsplan, rapport, saneringsanmälan och sanering samt platsspecifik riskbedömning och samråd vid behov.

Mer