Visa artiklar efter etikett: behovsanalys

Inventering, behovsanalys, åtgärdsplan

  1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
  2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
  3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation, Bornsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.
Mer