Visa artiklar efter etikett: åtgärdsplan

Utvärdering, miljöövervakining

  1. Utvärdering av åtgärder mot övergödning i Östersjöns innerskärgård på uppdrag av Baltic 2020.
  2. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön, på uppdrag av Stockholms Universitet.
Mer

Inventering, behovsanalys, åtgärdsplan

  1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
  2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
  3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation, Bornsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.
Mer