Om Svensk Ekologikonsult AB

– Miljötjänster för en förbättrad miljö

Svensk Ekologikonsult erbjuder konsulttjänster inom ekologi, ekotoxikologi och miljö som bistår Din organisation med kompetens inom kunskapssammanställning, miljöinventering, utvärdering, problemidentifiering, förutsägelser kring miljöpåverkan samt dess konsekvenser.

Konkreta miljöförbättringar

Vi har tidigare utfört uppdrag för kommuner, länsstyrelser, privata och statliga företag, miljöstiftelser samt universitet, där alla har höga krav på kvalitet och kompetens. Målet är att erbjuda effektiva tjänster med hög kvalitet som ger ett kunskapsunderlag för konkreta miljöförbättringar.

  • Vi erbjuder stor flexibilitet för att tillmötesgå kundens specifika behov, alltid till konkurrenskraftiga priser.
  • Vi inventerar och utvärderar befintlig miljöinformation samt täpper till eventuella kunskapsluckor genom kompletterande provtagning och inventering.
  • Vi identifierar även orsaker till olika typer av miljöproblem samt föreslår konkreta åtgärder för miljöförbättringar.

Helhetslösningar inom miljö

Dessutom erbjuder vi självfallet helhetslösningar där vi utför alla moment, från problemidentifiering, undersökning, utvärdering, framtagande av åtgärdsförslag samt uppföljning.

Lång & bred erfarenhet

Vi har flerårig erfarenhet inom både forskning, undervisning och konsultverksamhet med det uttalade målet att erbjuda högkvalitativa tjänster som resulterar i tillämpbara resultat.

Våra undersökningar utförs i självfallet i enlighet med naturvårdsverkets kvalitetskrav och följer arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer.

”Svensk Ekologikonsult AB arbetar ofta ute i fält – oavsett väder eller årstid.Här kan ni bland annat se när vi tar markprover, vattenprover och sanerar mark.