MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

I Nynäshamns kommun hjälper vi ett privat företag med ansökan om fortsatt drift av täktverksamhet.

Vi bistår företaget med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inklusive samordning av underliggande miljöundersökningar. Vidare håller vi även i samrådsprocessen och hjälper till med författande av ansökningsdokument.

Den nuvarande verksamheten pågår i verksamhetsområdet