MKB, naturvärdesbedömning, ansökningshandlingar, markprovtagning, inventering, GIS-modellering

 1. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Sigtuna kommun Privat företag.
 2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för bergtäkt i Sigtuna kommun. Privat företag.
 3. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Norrtälje kommun. Privat företag.
 4. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Nynäshamns kommun. Privat företag.
 5. Genomförande av inventering, provtagning och upprättande av MKB för småbåtsmarina, Värmdö kommun. Privat fastighetsägare.
 6. Naturvärdesbedömning inför planerad Etablering av brygga, Tyresö kommun Privat fastighetsägare.
 7. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Sigtuna kommun Privat företag.
 8. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Botkyrka kommun Privat företag.
 9. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Norrtälje kommun Privat företag.
 10. Markprovtagning i förorenade områden. Diverse privata företag.
 11. Utvärdering och karakterisering av förorenade massor från entreprenad. Diverse privata företag.
 12. Inventering, provtagning och naturvärdesbedömning av undervattensmiljön kring Horssten samt Grönskär och Stångskär. Värmdö kommun.
 13. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun.
 14. Insamling av Mytilus längs med södra Sveriges kust. Naturhistoriska riksmuseet.
 15. Regional miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar, Gotland. Underkonsult till annat konsultföretag.
 16. Beräkning och GIS-modellering av grundvattentillgång. Värmdö kommun.
 17. Utredning av BDT-vattens egenskaper, risker och reningsbehov. Värmdö kommun.
 18. Utredning av förorenat dricksvatten på Runmarö. Värmdö kommun.