Inventering, behovsanalys, åtgärdsplan

  1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
  2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
  3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation, Bornsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.
  4. Inventering av vattenvegetation, Ältasjön, på uppdrag av Stockholm Vatten
  5. Inventering av vattenvegetation, Flaten, på uppdrag av Stockholm Vatten.
  6. Inventering av vattenvegetation, Långsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.
  7. Inventering av vattenvegetation i Bornsjön, på uppdrag av Stockholm Vatten.