Författarsida

Svensk Ekologikonsult

Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Vår integritetspolicy

Vilka vi är och där denna policy gäller

Vår webbplatsadress är: https://svenskekologi.se och det är under detta som vår integritetspolicy gäller.

Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.… Läs mer

Mer
Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Värmdö kommun detaljplanerar ett mindre hamnområde.

I samband med detta har vi tidigare genomfört naturvärdesbedömning  genom dykinventering av den utanförliggande viken.

Nu har processen gått vidare och vi hjälper kommunen med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planförslaget, samt ansökan om vattenverksamhet.

Mer
Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

I samband med ansökan om förnyat täkttillstånd behöver en bergtäkt i Östergötland genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En MKB innefattar en rad olika aspekter, varav en av hörnpelarna är påverkan på naturmiljön. Med anledning av detta genomförs en naturvärdesinventering samt en naturvärdesbedömning av den planerade brytetappen.

Mer