Aktuellt

Miljöövervakning

Vissa dagar lämpar sig bättre för provtagning än andra.. trots 10 minus och is. Skönt att vara i fält!

Mer
Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Värmdö kommun detaljplanerar ett mindre hamnområde.

I samband med detta har vi tidigare genomfört naturvärdesbedömning  genom dykinventering av den utanförliggande viken.

Nu har processen gått vidare och vi hjälper kommunen med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planförslaget, samt ansökan om vattenverksamhet.

Mer
Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

I samband med ansökan om förnyat täkttillstånd behöver en bergtäkt i Östergötland genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En MKB innefattar en rad olika aspekter, varav en av hörnpelarna är påverkan på naturmiljön. Med anledning av detta genomförs en naturvärdesinventering samt en naturvärdesbedömning av den planerade brytetappen.

Mer
MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

I Nynäshamns kommun hjälper vi ett privat företag med ansökan om fortsatt drift av täktverksamhet.

Vi bistår företaget med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inklusive samordning av underliggande miljöundersökningar.

Mer
Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning i en grund havsvik där landhöjning och sedimentation medfört att vikens djup minskat väsentligt.

Muddringsverksamhet är en anmälningspliktig verksamhet på liten skala, och blir tillståndspliktig om den påverkar större områden eller om konsekvenserna förväntas bli betydande.

Mer