Inventeringar

Inventering innebär en systematisk kartläggning av förekomst av miljötyper, naturvärdeselement eller arter inom ett naturområde.

Detta innebär att inventering är en grundförutsättning för att kunna uttala sig om naturvärden, ekosystemtjänster eller skyddsvärda arter. Inventering utgör därför ofta det första steget vid utredningar inom områden som tidigare inte undersökts.

Svensk Ekologikonsults roll vid inventeringar

Svensk Ekologikonsult genomför inventering av växter och djur i både akvatiska och terrestra miljöer. Vi utför dessutom mer omfattande ekosysteminventeringar samt biotopkarteringar. I den mån vi saknar expertkompetens för en specifik organismgrupp använder vi oss av vårat betydande kontaktnät av experter för att komplettera vår egen kunskap.