Utvalda miljöuppdrag under 2016

  1. Utredning av mindre reningsverks påverkan på  skärgårdsrecipient. Värmdö kommun 2016
  2. Markprovtagning i förorenade områden. Privata företag. 2016
  3. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2016
  4. Inventering av vattensalamander. Värmdö kommun 2016
  5. VA-rådgivningstjänst för Värmdö kommun 2016