Utvalda miljöuppdrag under 2015

 1. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Sigtuna kommun Privat företag 2015
 2. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för bergtäkt i Sigtuna kommun. Privat företag 2015
 3. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Norrtälje kommun. Privat företag 2015
 4. Författande av ansökningshandlingar samt MKB för grustäkt i Nynäshamns kommun. Privat företag 2015
 5. Genomförande av inventering, provtagning och upprättande av MKB för småbåtsmarina, Värmdö kommun. Privat fastighetsägare 2015
 6. Naturvärdesbedömning inför planerad Etablering av brygga, Tyresö kommun Privat fastighetsägare 2015
 7. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Sigtuna kommun Privat företag 2015
 8. Naturvärdesbedömning inför planerad etablering av deponi, Botkyrka kommun Privat företag 2015
 9. Naturvärdesbedömning inför planerad utökning av bergtäkt, Norrtälje kommun Privat företag 2015
 10. Markprovtagning i förorenade områden. Diverse privata företag 2015
 11. Utvärdering och karakterisering av förorenade massor från entreprenad. Diverse privata företag 2015
 12. Inventering, provtagning och naturvärdesbedömning av undervattensmiljön kring Horssten samt Grönskär och Stångskär. Värmdö kommun 2015
 13. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2015
 14. Insamling av Mytilus längs med södra Sveriges kust. Naturhistoriska riksmuseet 2015
 15. Regional miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar, Gotland. Underkonsult till annat konsultföretag 2015
 16. Beräkning och GIS-modellering av grundvattentillgång. Värmdö kommun 2015 Utredning av BDT-vattens egenskaper, risker och reningsbehov. Värmdö kommun 2015
 17. Utredning av förorenat dricksvatten på Runmarö. Värmdö kommun 2015