Miljöuppdrag under 2014

 1. Utredning av miljöpåverkan på sjön Långträsket. Värmdö kommun 2014
 2. Undervattenskartering, naturvärdesbedömning samt riskbedömning inför exploatering av Stora räfsevik. Värmdö kommun 2014
 3. Värdering av ekosystemtjänster vid Hemmesta sjöäng. Värmdö kommun 2014
 4. Naturvärdesbedömning inför detaljplanering. Värmdö kommun 2014
 5. Naturvärdesbedömning inför utökad bergtäkt. Privat företag 2014
 6. Naturvärdesbedömning inför kommande deponi. Privat företag 2014
 7. Inventering av naturvärden och vandringsmöjligheter i vattendrag. Värmdö kommun 2014
 8. Utvärdering av olika enskilda avloppssystems inverkan på grundvattenbudget. Värmdö kommun 2014
 9. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av metallåtervinningsyta, Privat företag 2014
 10. Författande av ansökningshandlingar samt MKB inför etablering av deponi, Privat företag 2014
 11. Markprovtagning inför utbyggnad av roslagsbanan, Privat företag 2014
 12. Provtagning och riskutvärdering av förorenade massor inför deponering. Privat företag 2014
 13. Insamling av Mytilus för Genetiska Studier. Södertörns Högskola 2014
 14. Deltagande i projekt PLANTFISH. Stockholms Universitet 2014
 15. MIFO II – undersökning vid Ullnatippen i Täby kommun. Privat företag 2014