Miljöuppdrag under 2012

  1. Provtagning och utvärdering av tungmetaller och TBT i bottensediment, inom projektet ”Hållbart båtliv”. På uppdrag av Värmdö kommun 2012
  2. Inventering av höstreproduktiv Fucus på Gotland. På uppdrag av Stockholms universitet 2012
  3. Utvärdering av undersökning av marina naturtyper med visuella metoder. 2012
  4. MKB för restaurering och muddring av Insjön (våtmark/sjössystem) på Tyvön. På uppdrag av Stiftelsen Gunnar & Elsa Jäderlunds minne 2012
  5. MKB för brygganläggning på privatfastighet i Norrtälje kommun. Privatperson 2012
  6. Naturvärdesbedömning inför exploatering, Norrtälje kommun. Privat företag 2012
  7. Naturvärdesbedömning inför fortsatt uttag av grusmaterial vid befintlig täkt i Håbo kommun. Privat företag 2012
  8. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön. På uppdrag av Stockholms Universitet. 2012