Miljöuppdrag under 2011

  1. Utvärdering av åtgärder mot övergödning i Östersjöns innerskärgård. 2011- 2012, på uppdrag av Baltic 2020.
  2. Deltagande i nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar i Östersjön 2011, på uppdrag av Stockholms Universitet.