Miljöuppdrag före 2011

  1. Inventering av vattenväxter i 10 sjöar, 2010, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.
  2. Behovsanalys för åtgärdsplan mot övergödning för Storsjön 2009, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands Län.
  3. Uppföljningsinventering av vattenvegetation,  Bornsjön 2008 , på uppdrag av Stockholm Vatten.
  4. Inventering av vattenvegetation, Ältasjön 2007, på uppdrag av Stockholm Vatten
  5. Inventering av vattenvegetation, Flaten 2006, på uppdrag av Stockholm Vatten.
  6. Inventering av vattenvegetation, Långsjön 2006, på uppdrag av Stockholm Vatten.
  7. Inventering av vattenvegetation i Bornsjön 2005, på uppdrag av Stockholm Vatten.