MKB

 • Ekosystemtjänstanalys & -tjänstvärdering

  Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

  Ekosystemtjänstanalyser och ekosystemtjänstvärderingar

  En ekosystemtjänst kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.

 • Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

  Verksamheter och åtgärder som medför påverkan på människors hälsa och miljö kräver i många fall en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)i enlighet med förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 • MKB och ansökan Vattenverksamhet

  MKB och Ansökan Vattenverksamhet

  Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

  Värmdö kommun detaljplanerar ett mindre hamnområde.