miljöhänsyn

 • Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning- MKB

  Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

  Verksamheter och åtgärder som medför påverkan på människors hälsa och miljö kräver i många fall en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)i enlighet med förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 • Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

  Överblick över viken

  Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

  I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning