akvatiska miljöer

 • Inventering

  Inventering

  Inventeringar

  Inventering innebär en systematisk kartläggning av förekomst av miljötyper, naturvärdeselement eller arter inom ett naturområde.

 • Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

  Överblick över viken

  Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

  I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning