Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Värmdö kommun detaljplanerar ett mindre hamnområde.

I samband med detta har Vi tidigare genomfört naturvärdesbedömning genom dykinventering av den utanförliggande viken. 

Nu har processen gått vidare och vi hjälper kommunen med framtagande av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planförslaget, samt ansökan om vattenverksamhet.

"Förtöjda båtar vid småbåtshamnen i Värmdö kommun.