Aktuellt

Detaljplanering av hamn kräver MKB och ansökan om Vattenverksamhet

Värmdö kommun detaljplanerar ett mindre hamnområde.

Naturvärdesbedömning ingår i MKB för bergtäkt

I samband med ansökan om förnyat täkttillstånd behöver en bergtäkt i Östergötland genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

MKB och tillståndsansökan inför framtida täktverksamhet

I Nynäshamns kommun hjälper vi ett privat företag med ansökan om fortsatt drift av täktverksamhet.

Påverkansbedömning i samband med muddringsärde i en havsvik

I samband med anmälan om muddringsverksamhet hjälper vi en privat förening med naturvärdes- och påverkansbedömning