Medarbetare

Våra medarbetare har flerårig erfarenhet av praktiskt arbete med ekologiska undersökningar i såväl marina som limniska system. Vi har arbetat med breda frågeställningar kring reglerande processer samt mekanismer för mänsklig påverkan av ekosystem, och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.

Vi har dessutom undervisat på universitetsnivå inom ett brett spektrum av kurser i biologi och ekologi, inom terrestra, limniska och marina miljöer.