Tidigare miljöuppdrag

Svensk Ekologikonsult AB bildades under våren 2011, men vi har tidigare bedrivit liknande verksamhet inom Nordisk Biokonsult HB sedan 2005. Syftet med övergången till det nya bolaget var att erbjuda ett bredare tjänsteutbud inom ramen för ett aktiebolag.