Tjänster

Svensk Ekologikonsult erbjuder en blandning av både praktiska och teoretiska tjänster. Vi gör allt från effektiva undersökningar och utvärderingar till kostnadseffektiva rådgivningssamtal för en förbättrad miljö.